Șerban Cionoff: BALADELE UNUI NOU ICAR


Șerban Cionoff: BALADELE UNUI NOU ICAR

De la Horatiu citire- ,,Exegi monumentum,aere perenius’’- știm că mai fiecare dintre cei care se simt încercați de Euterpe, muza poeziei lirice, aspira ca scrisul lor să bată la porțile eternității, ale absolutului. La noi, G.Călinescu o spunea fără sfială:,,Mai tare decât bronzul, am ridicat cetate/Mai naltă decât Babel, cea din antichitate’’, pe când Vasile Voiculescu, încumetându-se a face tălmăcirea ultimelor sonete ale Marelui Will, mărturisește :,,Dar tu ești soare veșnic: o clipă poți…Sursa