Măsuri pentru sustenabilitatea cheltuielilor publice


148948 – 07122017 – În anul 2018, ordonatorii de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice au obligația de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile şi serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției

Guvernul a aprobat în ședința de ieri o serie de măsuri fiscal-bugetare prin aplicarea cărora se asigură sustenabilitatea cheltuielilor publice și menținerea în anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, conform reglementărilor europene (Tratatul de la Maastricht).

Totodată, aplicarea acestor măsuri fiscal-bugetare asigură un nivel sustenabil pentru aplicarea majorărilor salariale în sistemul public, conform…Sursa